Sport

Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminną Bibliotekę publiczną w Strzyżewicach. Tegoroczna edycja rajdu odbywała się pod hasłem Rowerem po najpiękniejszych zakątkach Gminy Strzyżewice.

Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorzy, oprócz samej jazdy rowerem, przewidzieli dla każdej szkoły zadania dodatkowe. Przed wyruszeniem na trasę rajdu każda grupa była zobowiązana do wykonania konkursowej pracy plastycznej z rymowanym hasłem promującym Gminę Strzyżewice jako najpiękniejszy zakątek Lubelszczyzny oraz rozwiązania testu dotyczącego bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych i zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Innym rodzajem zadań, wykonywanych już na trasie rajdu, były zadanie związane z historią Gminy Strzyżewice i obiektami, które znajdowały się na trasie każdej ze szkół. Po przybyciu na miejsce uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach rekreacyjnych przygotowanych przez organizatorów zakończonych ogniskiem integracyjnym. Siedemnaścioro uczestników rajdu z naszej szkoły nie tylko mile i zdrowo spędziło czas, ale odniosło jeszcze jedną korzyść. W punktacji obejmującej wszystkie wymienione zadania uczniowie Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Starej po raz drugi zajęli pierwsze miejsce, otrzymując za to puchar, dyplom i drobne upominki.