Projekty i programy

Informujemy, że w naszej szkole realizowane są następujące programy i projekty edukacyjne: 

1. Program Agencji Rynku Rolnego "Mleko dla szkół"

 "Na kartonik mleka każdy uczeń czeka"

 Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 - 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 - 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci
i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania.

Ideą Programu "Mleko dla Szkół" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na "dużych" przerwach często razem z nauczycielem.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi "Mleko dla Szkół"

- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.

Więcej na stronie internetowej  www.mlekowszkole.pl

2. Program Agencji Rynku Rolnego "Owoce w szkole"

Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Więcej na stronie www.owocewszkole.com

3. Program "Trzymaj formę"

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Relaizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

Więcej na stronie  www.trzymajforme.pl

4. Programy profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego - panią Agnieszkę Hałabis - Ożgę

Są to:

 • "Trzeci Elemantarz" czyli program siedmiu kroków.

 • Nie Zamykaj Oczu Na Agresję.

 • Ratujemy i uczymy ratować.

 • Radosny uśmiech, radosna przyszłość.

Programy są do wglądu u pedagoga szkolnego.

5. Program "Szkoła dobrze wychowana" (pedagog szkolny i wychowawcy klas)

Program pilotażowy „Szkoła dobrze wychowana” jest akcją społeczną, której celem jest wsparcie działań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, kształtowanie i budowanie właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Czytaj więcej

6. Program MEN "Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów"

http://trzecioklasista.cke-efs.pl

7. Program edukacyjny "Pierwszy dzwonek" realizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych "Nie! Dla meningokoków".

Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Celem programu jest przekazanie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących: możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C, utrwalenia podstawowych zasad higieny.

Więcej szczegółowych informacji na temat kampanii i programu na stronie internetowej http://www.meningokoki.info.pl

8. Program "Animator sportu dzieci i młodzieży".

Program skierowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz I - III Gimnazjum.

Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej uczestniczenia w różnorodnych formach aktywności fizycznej w czasie wolnym od nauki. Uczestniczą w nim uczniowie niezależnie od ich poziomu sprawności fizycznej oraz potrzeb ruchowych. Prowadzone zajęcia w szkole mają na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów, kształtowanie postaw zdrowotnych, doskonalenie własnych umiejętności sportowych oraz zapewnienie różnych form rywalizacji sportowej.

9. Program dydaktyczno - wychowawczy kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem "Czytam i poznaję świat".

Czytaj więcej

10. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas".

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci  uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.
W wychowaniu  zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat  szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów  radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na  szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka  zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu,  którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe  życie.

11. Program "Moje dziecko idzie do szkoły".

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,  ich roli w kształtowaniu  prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • Wiosna, wiosna, ach to Ty… +

  21 marca w naszej szkole świętowaliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Tego dnia samorządy uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowały dla uczniów Zobacz całść
 • Przewroty, skoki, przerzuty, salta. WF na trampolinach. +

  Grupa chłopców z klas szóstych naszej szkoły 27 lutego wybrała się na nietypową lekcje wychowania fizycznego. Lekcja odbyła się w Zobacz całść
 • Zawody gminne w mini koszykówce. +

   W ubiegły piątek 17.02.2017 roku, na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się gminne zawody w mini koszykówce. Z terenu gminy Zobacz całść
 • „Maluch lubi ruch” w naszej szkole +

  Z inicjatywy Dyrekcji dnia 5 października zorganizowany został festyn rekreacyjny pn. " Maluch lubi ruch"   Do udziału w nim zaproszone Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Warto zapamiętać

 • www.reformaedukacji.men.gov.pl – specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na
  Zobacz całść
 • Świetlica działająca przy ZSP w Bystrzycy Starej jest czynna w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 11.30 do 16.00.
  Zobacz całść
 • Terminy postępowania  rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej na rok szkolny 2017/2018:
  Zobacz całść