Informujemy, że w naszej szkole realizowane są następujące programy i projekty edukacyjne: 

1. Program Agencji Rynku Rolnego "Mleko dla szkół"

 "Na kartonik mleka każdy uczeń czeka"

 Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 - 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 - 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci
i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania.

Ideą Programu "Mleko dla Szkół" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na "dużych" przerwach często razem z nauczycielem.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi "Mleko dla Szkół"

- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe.

Więcej na stronie internetowej  www.mlekowszkole.pl

2. Program Agencji Rynku Rolnego "Owoce w szkole"

Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.

Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Więcej na stronie www.owocewszkole.com

3. Program "Trzymaj formę"

Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dot. Diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 
Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program rozwija zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Relaizowany jest metodą projektu dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. 

Więcej na stronie  www.trzymajforme.pl

4. Programy profilaktyczne prowadzone przez pedagoga szkolnego - panią Agnieszkę Hałabis - Ożgę

Są to:

 • "Trzeci Elemantarz" czyli program siedmiu kroków.

 • Nie Zamykaj Oczu Na Agresję.

 • Ratujemy i uczymy ratować.

 • Radosny uśmiech, radosna przyszłość.

Programy są do wglądu u pedagoga szkolnego.

5. Ogólnopolski program edukacyjny "Akademia Bezpiecznego Puchatka".

 Celem programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole, w czasie zabawy czy korzystania z Internetu.

6. Program MEN "Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów"

http://trzecioklasista.cke-efs.pl

7. Program edukacyjny "Pierwszy dzwonek" realizowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych "Nie! Dla meningokoków".

Program adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Celem programu jest przekazanie odbiorcom podstawowych informacji dotyczących: możliwych dróg zakażenia meningokokami grupy C, podstawowych zasad profilaktyki zakażeń wywołanych przez meningokoki grupy C, utrwalenia podstawowych zasad higieny.

Więcej szczegółowych informacji na temat kampanii i programu na stronie internetowej http://www.meningokoki.info.pl

8. Program sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS klasy III - VIII i III gimnazjum.

9. Program dydaktyczno - wychowawczy kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem "Czytam i poznaję świat".

Czytaj więcej

10. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas".

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci  uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.
W wychowaniu  zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat  szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów  radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na  szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka  zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu,  którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe  życie.

11. Program "Moje dziecko idzie do szkoły".

Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia,  ich roli w kształtowaniu  prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci oraz ich przekonanie o słuszności działań profilaktycznych podejmowanych w szkole i w domu.

12. Program Zdrowe - nietrudne.

Inicjatorem i twórcą projektu jest marka Kupiec , która wraz z wydawnictwem MAC przygotowała program działań i lekcji dotyczących zdrowego żywienia oraz aktywności fizycznej, promującej zdrowy tryb życia.
Jego celem jest propagowanie wśród najmłodszych uczniów zdrowego stylu życia i kształtowanie prawidłowych postaw związanych z komponowaniem zdrowych, bogatych w wartości odżywcze posiłków.  

Realizację  programu   Zdrowe-nietrudne   rozpoczynają klasy  I-III SP  

13. Europejski Dzień Zdrowego Śniadania.

Program realizują klasy I – III SP a dotyczy on ważności pierwszego posiłku, to wielostronna, europejska kampania edukacyjna z udziałem nauczycieli, dietetyków, oraz lekarzy. Celem kampanii jest zachęcenie obywateli krajów Unii Europejskiej do spożywania regularnych śniadań.

14. Program "Prawa pacjenta - dziecka w szkole"

Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach projektu „Akademia NFZ”, prowadzi akcję edukacyjną „Prawa Pacjenta – Dziecka w szkole”.
Celem programu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z prawami pacjenta oraz pogłębienie ich wiedzy w temacie profilaktyki zdrowotnej. W ramach projektu stworzono 5 scenariuszy lekcji o tematyce zdrowotnej, zgodnych z podstawą programową kształcenia ogólnego .

W projekcie  biorą  udział klasy I –III SP  oraz klasy   IV - VI

15. Program "Żyj smacznie i zdrowo"

Podobnie jak program Trzymaj Formę  ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków, Promuje  zdrowy tryb życia, racjonalne żywienie i smaczne gotowanie.

16. Program "Ratujemy i uczymy ratować"

Uczniowie zapoznają się ze sposobami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poznają pożądane zachowania w sytuacjach zagrożenia.

Program realizują klasy III SP.

17. Program "NIe chorujesz - bo ćwiczysz, chorujesz - bo nie ćwiczysz".

Celem programu jest kształtowanie u uczniów nawyków systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości i dbałości o  własne zdrowie

18. Znajdz właściwe rozwiązanie - edukacja antynikotynowa.

Realizują klasy IV – VI

19. Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014-2020 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje: Program Kompetencji Kluczowych Uczniów i Nauczycieli Szkół Podstawowych w Gminie Strzyżewice

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Najlepsze w powiecie +

  Nasze dziewczęta z klas VI wygrały rywalizację Powiatowych Igrzysk Dzieci w mini koszykówce. Pierwsze zawody na szczeblu gminy zakończyły się Zobacz całść
 • Drużyna Energii +

  Szkoła nasza przystąpiła do ogólnopolskiego turnieju edukacyjno-sportowego pod nazwą „Drużna energii”. Główny cel tego projektu to zachęcenie młodych ludzi do Zobacz całść
 • Gminne sztafetowe biegi przełajowe +

  28 września 2017 roku odbyły się Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe dziewcząt i chłopców dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice. Zobacz całść
 • Rajd rowerowy po raz drugi +

  Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej mieli możliwość uczestniczenia w rajdzie rowerowym organizowanym przez Gminną Bibliotekę publiczną w Strzyżewicach. Zobacz całść
 • Rozgrywki mini-koszykówki dziewcząt za nami… +

  W lutym i marcu bieżącego roku drużyna koszykarek ( klasy V i VI ) naszej szkoły brała udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Warto zapamiętać

 • W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy Starej realizowany jest projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
  Zobacz całść
 •  „Nie przyszłam po to, by wam pieścić uszyI kwiatów składać wiązankę różową Lecz by niedoli milczącej dać słowoI sięgać do waszej
  Zobacz całść
 • www.reformaedukacji.men.gov.pl – specjalny serwis informacyjny o zmianach w systemie edukacji. Na stronie internetowej „Dobrej Szkoły” znaleźć można najważniejsze informacje na
  Zobacz całść