Świetlica

Świetlica szkolna

Świetlica działająca przy ZSP w Bystrzycy Starej jest czynna w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od 11.30 do 16.00.  Na zajęcia świetlicowe uczęszczają uczniowie szkoły podstawowej i  gimnazjum, którzy oczekują na zajęcia lekcyjne, dodatkowe, autobus szkolny oraz rodziców.

Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą oraz profilaktyczną i jej celem jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

 1. Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie opieki i bezpieczeństwa
 2. Promowanie zdrowego stylu życia
 3. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach
 4. Rozwijanie zainteresowań, aktywności artystycznej i ruchowej oraz nabywanie umiejętności wykorzystywania czasu wolnego.
 5. Stymulowanie ogólnego rozwoju poznawczego uczniów.
 6. Stymulowanie mowy dziecka.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia więzi z regionem, krajem, jego historią, kulturą i tradycjami.
 8. Kształtowanie wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 9. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
 10. Zapobieganie współczesnym zagrożeniom, podejmowanie działań profilaktycznych.
 11. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej i nawyków kulturalnego zachowywania się.

Uczniom przebywającym w świetlicy oferuje się  uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, które rozwijają logiczne myślenie, wyobraźnię, motorykę małą. Organizowane są między innymi:

- zabawy dydaktyczne: krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy słowne, doskonalenie czytania,

- zajęcia plastyczne, manualne, techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, malowanie farbami, orgiami, lepienie z plasteliny, zabawy konstrukcyjne, puzzle, układanki, zapoznanie z techniką decoupage,

- zabawy logopedyczne,

- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych,

- zajęcia czytelniczo-medialne: czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, czytanie bajek kolegom z młodszych klas,

- teatralne formy pracy: pisanie bajek, opowiadań,

- zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii: zabawy ruchowe przy muzyce,

- zajęcia rekreacyjno-ruchowe.                    

W świetlicy szkolnej działa również Klub gier planszowych: „Łap prosiaka”, „Dino kontra Dino”, „Superfarmer”, „Karta rowerowa”, „Flagi państw świata”, „Faras”, „Wilki i owce”, warcaby.

Reforma oświaty

dobraszkola

Sport

 • Zawody gminne w mini koszykówce. +

   W ubiegły piątek 17.02.2017 roku, na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyły się gminne zawody w mini koszykówce. Z terenu gminy Zobacz całść
 • „Maluch lubi ruch” w naszej szkole +

  Z inicjatywy Dyrekcji dnia 5 października zorganizowany został festyn rekreacyjny pn. " Maluch lubi ruch"   Do udziału w nim zaproszone Zobacz całść
 • „Biegaj z nami” VI edycja Powiatowych Biegów Ulicznych. +

  Już od lat sześciu Starostwo Powiatowe w Lublinie organizuje akcję „Biegaj z nami”. Rokrocznie impreza ta związana jest z zakończeniem Zobacz całść
 • Bijemy rekordy !!! Piknik Olimpijski 2016. +

  Po raz kolejny uczniowie gimnazjum w Bystrzycy Starej rankiem 11 czerwca, poświęcając swój wolny, sobotni czas, ruszyli do Warszawy by Zobacz całść
 • Dzień Kibica w ZSP w Bystrzycy Starej +

  Aby tradycji stało się zadość, w pierwszy dzień wiosny, Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami i nauczycielami wychowania fizycznego przeprowadzili na Zobacz całść
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Warto zapamiętać