Rada Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:

Maja samborska

Sekretarz:

Agata Zając

Skarbnik:

Kornel Niewinny

 
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Łukasz Kowalski

Adam Rapa

  

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego  czytaj