Znamy skład nowego SU w gimnazjum

Dnia 12.09.2016r. (poniedziałek) odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego gimnazjum. Udział w nich wzięli członkowie trójek klasowych klas I, II i III. W bezpośrednim głosowaniu wzięło udział 21 uczniów. Swoje poparcie dla kandydata uczniowie wyrażali, zaznaczając na uczniowskiej liście wyborczej trzy nazwiska. Wszystkie oddane głosy były ważne. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

Golewska Małgorzata - 13
Boguń Zuzanna – 12
Gontarczyk Daria – 10
Kłos Maja - 9
Kawka Julia – 9
Kaźmirska Julia - 4
Boguta Julia – 2
Kopyść Olga – 2
Marzec Klaudia – 1
Mazur Aleksandra - 1

Radę Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Starej

w roku szkolnym 2016/2017 tworzą:

Małgorzata Golewska (kl. IIIb) – przewodnicząca

Zuzanna Boguń (kl. IIIa) – zastępca przewodniczącej

Daria Gontarczyk (IIIa) – skarbnik

Julia Kawka (IIIb), Maja Kłos (IIIa) - sekretarze

 

Wyboru opiekuna samorządu i rzecznika praw ucznia dokonali wszyscy uczniowie gimnazjum. Funkcję opiekunek Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 pełnić będą p. Anna Samborska-Kamińska i p. Anna Kuras. Szkolnym rzecznikiem praw ucznia została wybrana p. Agnieszka Hałabis-Ożga.