Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
Przewodnicząca  p. Grzegorz Dyś
Z-ca przewodniczącej  p. Monika Jurkowska
Skarbnik  p. Agata Stelmach
Sekretarz  p.Katarzyna Hałabis
Komisja Rewizyjna  p. Katarzyna Kramek-Krusińska
 p. Paweł Nawłatyna
 p. Małgorzata Nawłatyna