Regulamin Rady Rodziców

Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej
Przewodnicząca  p. Monika Jurkowska
Z-ca przewodniczącej  p. Grzegorz Dyś
Skarbnik  p. Agata Stelmach
Sekretarz  p.Katarzyna Hałabis
Komisja Rewizyjna  p. Monika Zemszał
 p. Anna Welc
 p. Marcin Rozdzialik
 p. Emilia Gałus