Dyrektor: mgr  Małgorzata Wzorek - Saran

 

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Jarosz