Aktualności

08.05 – olimpiada ekologiczna – etap szkolny,

9,10.05 – gminne zawody sportowe,

10,11.05 – projekt promocji czytelnictwa dla oddziałów przedszkolnych,

10.05 – projekt Komendy Policji z Lublina – Ruch drogowy,

do 12.05 – nauczyciele informują uczniów i rodziców o ocenach, niedostatecznych

i nagannym zachowaniu (udokumentowane na piśmie),

15.05- Gminne Forum Młodych,

18.05 – gminny konkurs dot. patrona szkoły Marii Konopnickiej, podsumowanie konkursu,

19.05 –  finał gminny olimpiady ekologicznej,

22.05 i 25.05 – spektakle profilaktyczne dla uczniów,

22.05 –  konsultacje dla rodziców – godz.16.30,

24.05 – powiatowy konkurs piosenki obcojęzycznej pod patronatem Wójta Gminy Strzyżewice,

24.05 – pielgrzymka klas trzecich SP, wycieczka kl.Va SP, zielona szkoła 23/24 II a SP,

29.05-30.05 – wycieczka klas trzecich gimnazjum do Białowieży,

5.06-7.06 – wycieczka klas IV-VI SP – Kraków – Zakopane,

do 8.06 – nauczyciele wpisują długopisem przewidywane oceny roczne i z zachowania,

8.06 – zebrania z rodzicami  godz. 16.30 – poinformowanie o przewidywanych  ocenach rocznych i zachowaniu.

8.06 - 12.06 – składanie przez rodziców podań dotyczących zastrzeżeń do wystawianych ocen,

8.06 – 29.06 – składanie przez rodziców zastrzeżeń dotyczących niezgodności z procedurą wystawiania  oceny,

13.06 – ostateczne wystawienie ocen rocznych i ocen z zachowania,

14.06 – klasyfikacja godz. 15.00,

15.06 - Boże Ciało, 16.06 - zajęcia opiekuńcze,

19.06 – składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe,

19.06 – zatwierdzenie klasyfikacji godz. 15.00,

22.06  -  rozdanie nagród  i dyplomów dla klas 0-VI SP – godz. 8.30-10.00

  rozdanie nagród i dyplomów dla klas I-III gimnazjum – godz.10.10-11.20,

23.06 –  uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

               godz. 8.00 -  Msza Święta w Kościele,

               około godz. 9.00 – rozdanie świadectw – spotkania  z wychowawcami

               w klasach.

Maj/ czerwiec – projekty edukacyjne w Gimnazjum., maj//czerwiec – wycieczki