Aktualności

Egzamin gimnazjalny
dla uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bystrzycy Starej 

19.04.2017 r.  Część I -  historia i wiedza o społeczeństwie

900 - 1000 

900 - 1020 

Część II - język polski

1100 - 123

1100 - 1315 

 20.04.2017 r.  Część I - przedmioty przyrodnicze

900 - 1000 

900 - 1020 

Część II - matematyka

1100 - 123

1100 - 1315 

21.04.2017 r.  Część I - język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

900 - 1000 

900 - 1020 

Część II - język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym

1100 - 120

1100 - 1230