Aktualności

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEGO KONKURSU

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARII KONOPNICKIEJ

KONKURS RECYTATORSKO-PANTOMIMICZNY

ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Bystrzycy Starej

Cele konkursu:

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień twórczych,
 • doskonalenie zdolności recytatorskich,
 • rozwijanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie żywego słowa,
 • umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością na scenie.

Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Strzyżewice w dwóch grupach wiekowych:

 1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (1 grupa składająca się z maksymalnie z 3 uczniów z jednej placówki),
 2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (indywidualnie; maksymalnie 2 osoby recytujące z jednej placówki).

Terminarz konkursu:

Wszystkie placówki edukacyjne prosimy o zgłoszenia do 08.05.2016r.

Uczniowie wystąpią podczas obchodów Dnia Patrona organizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej w dn. 18.05.2017r. (czwartek). O końcowych ustaleniach organizacyjnych, wszystkie placówki zgłaszające chętnych do udziału w konkursie zostaną poinformowane telefonicznie.

Zasady konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu w pierwszej grupie wiekowej - uczniów klas I-III szkoły podstawowej- jest przygotowanie i prezentacja recytatorsko-pantomimiczna,  wybranego spośród podanych, jednego utworu Marii Konopnickiej. Jeden uczeń recytuje wiersz,  a pozostali prezentują jego treść. Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne,  rekwizyty, stroje.

Zadaniem uczestników konkursu w drugiej grupie wiekowej - uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej- jest przygotowanie i recytacja wiersza i fragmentu prozy  Marii Konopnickiej. Prezentacje mogą być wzbogacone o środki teatralne, rekwizyty, stroje.

UTWORY MARII KONOPNICKIEJ DO WYBORU:

 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej:
 1. „Oj kłopoty to nie żarty”
 2. „Wielkie pranie”
 3. „W ogrodzie”
 4. „Zosia i jej mopsy”
 5. „Co mówi zegar”
 6. „Przy mrowisku”
 • Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej:

Wszystkie utwory M. Konopnickiej poza tymi, które zaproponowano dla młodszej grupy wiekowej.

Zaskocz jury swoim pomysłem!

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny uczestników konkursu i wyłonienia zwycięzców dokona jury powołane przez organizatorów.

Oprócz nagród przewidziane są wyróżnienia i dyplomy dla wszystkich uczestników

Uczestnicy przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań objętych konkursem.

Informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy: Małgorzata Maziarczyk, 
Agnieszka Hałabis–Ożga pod nr tel. 81-5666277

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE