Aktualności

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej rywalizowali o tytuł „Mistrza ortografii” w szkolnym konkursie ortograficznym. Celem konkursu było doskonalenie znajomości i stosowania zasad ortograficznych, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych kompetencji oraz kształtowanie właściwych reakcji wobec zwycięstwa jak też niepowodzenia. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas II i III.

Przystąpiło do niego po pięciu uczniów z klas II i III wyłonionych w drodze wstępnych eliminacjach klasowych. Najpierw rywalizowało ze sobą 10 uczniów z dwóch oddziałów klas drugich, a następnie 10 uczniów z dwóch klas trzecich. Na każdym poziomie uczniowie pisali inne dyktando oraz test wymagający znajomości reguł ortograficznych. Ostatecznie zostali wyłonieni zwycięzcy.

Klasy II

  1. Szymon Asyngier
  2. Tymon Krusinski, Maja Piotrowska, Alan Ciężak
  3. Agata Zemszał

Klasy III

  1. Zuzanna Kaźmirska
  2. Karol Stępniak
  3. Aleks Jamróz i Rafał Sobasik

Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.