Aktualności

º Karta zgłoszenia dziecka z obwodu do do oddziału przedszkolnego - pobierz druk

º Karta zgłoszenia  dziecka z obwodu do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej  - pobierz druk

º Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziału przedszkolnego pobierz druk

º Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej  Publicznej Szkoły Podstawowej - pobierz druk