Aktualności

Uczniowie klas I  oraz  klas VII szkoły podstawowej  proszeni  są o dostarczenie do sekretariatu  zdjęć do legitymacji szkolnych w terminie do dnia 15.09.2017 r.