Aktualności

28 sierpnia 2017 r. godzina 1400 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list uczniów przyjętych do klas pierwszych i oddziałów zerowych.