Aktualności

Historia to świadek dziejów,

źródło prawdy, życia, pamięci, mistrzyni życia,

piastunka przeszłości i zwiastunka przyszłości.

                                               Tytus Liwiusz

 Słowa te stały się mottem V Gminnego Forum Młodych – inicjatywy zapoczątkowanej i corocznie realizowanej przez gimnazjalistów z Bystrzycy Starej. Każde ze spotkań, w których udział brali przedstawiciele uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy, poświęcaliśmy zagadnieniom ważnym dla młodych ludzi. W latach ubiegłych mówiliśmy o prawach człowieka i dziecka we współczesnym świecie, rozważaliśmy zagadnienie patriotyzmu, rozmawialiśmy o autorytetach współczesnej młodzieży, wspólnie podróżowaliśmy po zaczarowanym świecie baśni i legend naszego regionu.

Chcąc rozbudzić pasję poznawania przeszłości, a szczególnie dziejów i kultury naszego regionu, postanowiliśmy nasze tegoroczne spotkanie poświęcić historii miejsc najbliższych. Dzieje Małej Ojczyzny są bowiem jednym z ważniejszych zagadnień dla społeczności naszej szkoły. Ich poznawanie i upamiętnianie stanowi istotny przejaw patriotyzmu. Staramy się, aby nasi uczniowie znali historię narodu, jego obyczaje i kulturę oraz szacunkiem darzyli ludzi, którzy tę spuściznę tworzyli. W realizacji tego celu pomogli nam członkowie Strzyżewickiego Towarzystwa Regionalnego, którzy aktywnie wspierali nas w przygotowaniu tegorocznego spotkania. Punktem wyjścia całego forum były prezentacje multimedialne dotyczące historii piotrowickiego dworku i jego niezwykłego właściciela – Kajetana Koźmiana. Zainteresowanie przybyłych wzbudził krótki montaż słowno-muzyczny, dzięki któremu przenieśli się w realia XVIII-wiecznej epoki, poznali twórczość klasycystycznego poety i pamiętnikarza. Monta sowno muzyczny dotyczcy ycia K. Komiana ZSP w Bystrzycy Starej 640x480Spotkali księżną Izabelę Czartoryską, jej córkę Marię i wybitnego poetę doby romantyzmu Cypriana Kamila Norwida. Oni to bowiem gościli niegdyś u Kajetana Koźmiana. Piotrowicki dworek stanowił wówczas centrum życia kulturalnego regionu. Niezwykle interesującym okazało się również spotkanie z gościem specjalnym – p. Ferdynandem Rymarzem, prawnikiem, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, autorem wielu publikacji o historii naszej gminy, a także lokalnym patriotą, który zawsze pamięta o swojej Małej Ojczyźnie. Nasz gość ciekawie opowiedział nam historię naszej gminy oraz uświadomił, jak ważna jest pamięć o własnych korzeniach i pochodzeniu. Zachęcił do poznawania i badania przeszłości. Spotkanie z p. F. Rymarzem ZSP w Bystrzycy Starej 640x480Swoistym dopełnieniem tego wyjątkowego spotkania z historią była wystawa unikatowych zdjęć dworku oraz artykułów publikowanych na łamach naszej szkolnej gazetki Bystrzak, a poświęconych dziejom najbliższej okolicy. Całe forum uświadomiło nam, że dzieje naszej Małej Ojczyzny to zagadnienie niezwykle barwne i ciekawe. Ich znajomość pozwala inaczej spojrzeć na miejsca, które mogą wydawać się zwyczajne, a niekiedy być może nawet nieciekawe.